تقویم کاری چوبشار


فروشگاه ها ( شعبه مرکزی و شعبه یک ) :


ساعت کاری فروشگاه در روزهای عادی 9 صبح الی 22 می باشد.
جمعه ها و روزهای تعطیل اعیاد ساعت 10 الی 14 فروشگاه باز است.
روزهای تعطیل رسمی عزاداری ها (که در تقویم با رنگ قرمز مشخص شده است) فروشگاه تعطیل میباشد.
شماره های تماس شعبه مرکزی : 34437330- 34414969-026
شماره های تماس شعبه یک :34206357 - 34481080- 34481114 -026


Loading