تقویم کاری چوبشار


ساعت کاری مجموعه در روزهای عادی 10 الی 30 : 21 می باشد.
جمعه ها و روزهای تعطیل اعیاد مجموعه از ساعت 10 الی 21:00 باز است.
ایام نوروز و روزهای تعطیل رسمی عزاداری (که در تقویم با رنگ قرمز مشخص شده است) مجموعه تعطیل می باشد.
شماره های تماس هارمونیک سنتر : 20-32828300-026


Loading