حق کپی

نام و لوگوی چوبشار ثبت گردیده و هرگونه استفاده از آن غیر مجاز بوده و تحت پیگرد قانونی قرار می گیرد.
هم چنین تمام محتویات این سایت، اعم از متن ها، طرح های گرافیکی، ویدئوکلیپ ها، تورهای مجازی، کاتالوگ ها و عکس ها منحصر به شرکت چوبشار می باشد و تحت حمایت قانون بین المللی کپی رایت قرار دارد. و هرگونه استفاده ی غیر مجاز از آن ها تحت پیگرد قانونی قرار می گیرد.
طراح سایت :واحد طراحی شرکت چوبشار
اجراء فنی: شرکت نوژان طراحان

Loading