کارخانه و انبار چوبشار- به زودی


کارخانه و انبار چوبشار، با مساحت 30000 مترمربع ، در شهرک صنعتی نظرآباد ، در حال ساخت می باشد.

Loading

news.jpg