فوتبال چوبشار و هارمونی

چهارشنبه سوری

مراسم تقدیر از همکاران

سفر به طبیعت اشتهارد

دیدار از تپه های رنگین کمانی اشتهارد

برف گشت آبشار خور

برف گشت غار یخ مراد

گردهمایی به مناسبت اولین روز کاری در سال جدید

گردهمایی بزرگ سال نو 1393

گل گشت طالقان

گردهمایی خانواده بزرگ چوبشار و هارمونی به مناسبت آغاز سال 1394

Loading

news.jpg