تحویل کالا

تحویل صحیح و به موقع کالای شما اولین اولویت برای ماست. کالای سفارش داده شده بعد از اتمام مراحل تولید به واحد کنترل کیفیت انتقال یافته و بعد از تائید نهایی در اختیار واحد حمل و مونتاژ قرار می گیرد. این واحد در زمان مشخص شده و به بهترین نحو کالای شما را در سراسر کشور به شما تحویل خواهند داد. خدمات واحد حمل و نقل ما در استانهای تهران و البرز بصورت رایگان می باشد.
افراد تیم حمل و مونتاژ ما آموزش های ویژه ای دیده اند و مجهز به وسایل لازم برای ارائه ی بهترین خدمات می باشند. زمان تحویل بر اساس نوع کالای سفارش داده شده شما متغیر است و از طرف واحد حمل و هماهنگی با شما تنظیم می گردد. و سرانجام از واحد ارتباط با مشتریان شرکت (CRM)برای اطمینان از انجام صحیح همه ی امور با شما تماس خواهند گرفت.
Loading