لونا

گالری تصاویر

مشخصات فنی

قیمت و ابعاد

تخت رویه کوبی 180 = ( 4،230،000 تومان ) + بهاء 4،6 متر پارچه
تخت رویه کوبی 160 = ( 3،970،000 تومان ) + بهاء 4،4 متر پارچه

تخت بدون رویه کوبی 180 = 3،780،000 تومان
تخت بدون رویه کوبی 160 = 3،500،000 تومان

کنار تختی = 870،000 تومان
دراور = 2،410،000 تومان
قاب آینه = 520،000 تومان
نیمکت = 550،000 تومان

محصولات مکمل

اطلاعات فنی

چوبهای جنگلی( راش و بلوط ) ، MDF سخت ، روکش چوب بلوط جنگلی
رنگ: پلی یورتان ایتالیایی

پارچه

متراژ پارچه:
سر تخت : 4.20 متر

Loading

bg.jpg